Hop til indhold

Artikler


 • Umulia

  Aggression

  Af Umulia i Artikler,

  "It is nought good a sleping hound to wake"
  - Geoffrey Chaucer, 1380
  Den hyppigste aflivningsårsag for hunde (bortset fra sygdom/alderdom) er aggressiv adfærd, og mange hundeejere bliver meget chokerede første gang de oplever aggression fra deres hunds side. Men aggression er en naturlig del af en hunds liv, og selv om vi sjældent tænker over det, også en naturlig del af vores eget liv.
  Der findes flere typer af aggression, og de fleste kan forebygges ved at vi som hundeejere lærer at være opmærksomme på vores hundes sprog og signaler. Egentlig aggressiv adfærd er nemlig ofte sidste udvej for en hund, efter at dens øvrige forsøg på at udtrykke sine følelser er blevet ignoreret.
  Aggression bliver ofte fejlfortolket som et udslag af "dominans", men skyldes faktisk oftest frygt. Ressourceforsvar er et typisk eksempel på en type aggression, der bunder i frygt. De fleste tilfælde af aggression mod mennesker har sandsynligvis også deres årsag i frygt.
  De forskellige former for aggression
  Selvforsvar - Frygt er årsag til mange, måske de fleste episoder hvor hunde bider mennesker. Situationerne kan være [PRBREAK][/PRBREAK]
  mange forskellige, men typisk er det i tilfælde hvor hunden føler sig omklamret og ikke har mulighed for flugt. Frygten kan også udløses af genstande eller handlinger, som hunden har dårlige erfaringer med.
  Inden biddet falder, har hunden som oftest prøvet at kommunikere ved at vise de såkaldt "dæmpende" signaler, f.eks. slik om snuden, store øjne, flakkende blik og tilbagelagte ører. Mange hundeejere overser disse signaler, hvorefter hunden går over til at bruge mere tydelige signaler, typisk knurren.
  En del hundeejere har den holdning at hunden ikke må knurre. De straffer eller skælder ud når det sker. Hvis hunden i forvejen var utryg, øger den negative reaktion fra ejeren frygten, og hunden føler sig måske nødsaget til at markere med snappen i luften eller et såkaldt hæmmet bid, der ikke gennembryder huden. I værste fald kan en hund, hvis dæmpende signaler konsekvent ignoreres, udvikle sig til en såkaldt angstbider, der reagerer på enhver følelse af utryghed ved straks at bide.
  Aggression udløst af frygt kan forebygges ved at årsagen identificeres korrekt, og hundeejeren lærer at opfatte hundens dæmpende signaler.
  Det samme gælder ved møder med andre hunde. En angst hund, der reagerer med aggression, kan udløse et angreb fra en anden hund. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på hundes sprog, hvilket gør det muligt at forhindre konflikter før de opstår.
  Ressourceforsvar - Det, at hunden knurrer eller bider når den står ved sin madskål eller har et tyggeben eller et stykke legetøj, er grundlæggende et tegn på utryghed. Hunden stoler ikke på at den får lov til at beholde den værdifulde ressource.
  Nogle hundeejere forsøger at forebygge eller kurere ressourceforsvar ved rutinemæssigt at tage ting eller mad fra hunden. Dette har naturligvis den stik modsatte virkning, idet det bekræfter hunden i dens opfattelse af at mennesker vil "stjæle" dens ressourcer. En bedre metode er at opbygge et solidt tillidsforhold til hunden inden man begynder at træne "slip" kommandoen.
  Territorieforsvar - Hunde er territoriale. Det er et faktum som mennesker har udnyttet gennem årtusinder ved at bruge hunde som vagter og beskyttere. Nogle racer og individer er mere territoriale end andre.
  Som hundeejer kan man selv dæmpe hundens territorieforsvar ved at sørge for at den socialiseres grundigt med fremmede som hvalp, og ved generelt at opmuntre social adfærd overfor fremmede.
  Hunde er også territoriale overfor hinanden. Første gang to hunde skal mødes, er det derfor bedst at det foregår på neutral grund.
  En hund har også brug for at have sit personlige "territorium" i forhold til flokken eller familien. En soveplads vil typisk blive betragtet som personligt rum, så længe hunden opholder sig der, og bidepisoder forekommer når mennesker ikke respekterer hundens "privatsfære". Det kan på det varmeste anbefales at lade hunden have en kurv, et sofahjørne el. lign. som er dens private fristed, hvor den ikke må forstyrres. Vækkes en sovende hund, sker det af og til at selvforsvarsdriften træder i kraft, og hunden bider uden at registrere hvem fredsforstyrreren er.
  Nogle hundeejere tror fejlagtigt at en god soveplads - f.eks. i sofaen - er tegn på høj social status, og at hunden vil "dominere" hvis man tillader den at ligge i seng eller sofa. Blandt vildtlevende hunde og ulve er det imidlertid ikke tilfældet. Her er det "først til mølle" princippet der gælder. Til gengæld har en hund opgivet ethvert krav til den gode plads, så snart den rejser sig. Hunden vil altså ikke få ejerfornemmelser overfor seng eller sofa, hvis den får lov at ligge der.
  Behovsopfyldelse/opportunisme - Ligesom mennesker og alle andre dyr, er hunde motiverede til at søge at opfylde deres behov. Dette kan gøres på mange forskellige måder - aggression er en af dem.
  Hundeejere med mere end én hund oplever af og til at en stærkere hund vil prøve at tage f.eks. mad eller tyggeben fra en svagere. Det er en naturlig adfærd, som dog kan forebygges ved at sørge for at der enten er rigeligt med ressourcer tilstede - f.eks. tre tyggeben til to hunde - eller ved at lade hundene spise i hvert sit rum.
  Det er yderst sjældent at hunde forsøger sig med at true sig til ressourcer fra mennesker. Det kan dog ske overfor mindre børn, men vil som regel hænge sammen med at hunden misforstår barnets signaler. En kiks der viftes foran hundens næse kan hurtigt blive opfattet som en gave, og hvis barnet ikke er indstillet på at slippe, kan det føre til konflikt. Her er det en klar forældreopgave at forhindre barnet i at virke som en fristelse for hunden.
  Rivalisering - Aggression pga. hormonelt betinget rivalisering, også kaldet egetkønsaggression, mod andre hunde, er forholdsvis almindeligt. Det er sandsynligvis den form for aggression, der giver hundeejere de fleste ubehagelige overraskelser. Man synes at man har gjort alt for at socialisere sin hvalp, og er vant til at den kan lege med alle hunde, men pludselig en dag går det galt, og hunden ryger i slagsmål.
  Der findes grader af egetkønsaggression, og det forekommer hyppigere hos nogle racer end hos andre. Da det er hormonelt og aldersmæssigt betinget, vil træning sjældent gøre en markant forskel. Det bedste man kan gøre er, at erkende at ens hund nu er voksen og ikke længere får det samme ud af samværet med andre hunde. Samtidig må man tage ansvar for at hunden ikke er til fare for andre, ved at holde den i snor på offentlige områder, og sikkert indhegnet i haven.
  Rivalisering kan også forekomme på tværs af kønnene, og hos neutraliserede hunde. I så fald skyldes det sandsynligvis at hundenes indbyrdes sociale relation ikke er tilstrækkeligt afklaret.
  Jagtadfærd - Jagt er ikke egentlig aggression, men forveksles ofte med det. En hunds jagtinstinkt kan stimuleres af genstande eller dyr der bevæger sig hurtigt. Det er bl.a derfor mange hunde reagerer på joggere. Desværre kan instinktet også i sjældne tilfælde tændes af mindre hunde eller børn, fordi deres bevægelser og lyde minder om et byttedyrs.
  Da hunde er rovdyr, er det kun naturligt at de har et jagtinstinkt, men hos nogle er driften stærkere end hos andre. Som hundeejer kan man v.hj.a træning kanalisere hundens jagtinstinkt over i tilladte aktiviteter som f.eks. agility og boldleg.
  Hundeslagsmål
  Der findes f.eks. grader af konflikter mellem hunde, ligesom mellem mennesker. Oftest nøjes man med at skændes og råbe højt, men af og til kommer det til fysisk konflikt. Da hunde har et mindre nuanceret sprog end mennesker, er vejen til fysisk konflikt noget kortere.
  Det der for hunde svarer til skænderier er ofte med meget lyd på i form af gøen, snerren og knurren. Snappen med tænderne i luften kan også forekomme, men sjældent egentlige bid. Denne type konflikter varer sjældent mere end få sekunder, selv om det sædvanligvis føles længere for mennesker der overværer dem. Næste grad af konflikt er lidt mere alvorlig, stadig med meget lyd, men også med hæmmede bid, der kan give blå mærker. Ligesom "skænderier" er disse episoder som regel kun kortvarige. Egentlige slagsmål kan inddeles i to grader. Den mindst alvorlige type er den hvor hundene snerrer og leverer hurtige bid, der gennemtrænger huden. Her er det tydeligt at hundene "mener det" og rent faktisk forsøger at skade hinanden. Den mest alvorlige form for slagsmål er den hvor hundene forsøger at skade hinanden alvorligt, eller ligefrem dræbe. Bid fastholdes og der ruskes i modstanderen. Disse konflikter er oftest næsten lydløse, da hundene bruger deres energi på at bide i stedet for at true.  
  Konflikttype 1 og 2 er forholdsvis almindelige og kan forekomme såvel blandt hunde, der møder hinanden for første gang, som blandt hunde, der lever sammen, og normalt enes fint. De kan f.eks. udløses af ressourceforsvar.
  Med mindre denne type konflikter opstår jævnligt, er der sjældent grund til bekymring fra ejerens side.
  Hvis to hunde, der lever sammen, kommer i konflikt af type 3 eller 4, er fremtidsudsigterne ikke gode. Det kan anbefales at finde årsagen til konflikterne, evt. med hjælp fra en adfærdsbehandler, men ofte vil eneste løsning være at hundene holdes adskilt.

 • Umulia
  Skovflåten har i de seneste ca. 20 år været i kraftig fremgang i Danmark. Det skyldes en voksende bestand af rådyr, som flåterne normalt lever på.
  Det er en kendt sag at skovflåten kan overføre sygdomme til mennesker, men at den også kan smitte hunde var ikke kendt blandt dyrlæger før sidst i 90'erne, og der testes stadig kun sjældent for flåtbårne sygdomme hos hunde, medens man i andre lande allerede har vaccinationsprogrammer. Sandsynligvis dør et antal danske hunde af flåtbårne sygdomme uden nogensinde at få en korrekt diagnose.
  Den mest almindelige smitte der overføres fra skovflåter er bakterien Borrelia Burgdorferi. I modsætning til mennesker får hunde sjældent rødt udslet på bidstedet, så man opdager oftest ikke at hunden er smittet før mere alvorlige symptomer optræder. Disse kan være tilbagevendende anfald af høj feber, halthed og ledsmerter, evt. hævede led, hævede lymfeknuder og nedsat nyrefunktion. Der kan også forekomme ansigtslammelser og epileptiske anfald. Sygdommen medfører mange lidelser for hunden, men er ikke som sådan dødelig med mindre der opstår nyresvigt.
  Skovflåter kan også overføre parasitten Anaplasma phagocytophilia. Denne sygdom blev før kaldt Ehrlichia, men kendes nu som Anaplasmose.
  Symptomerne på Anaplasmose kan ligne symptomerne på Borreliose, men der forekommer også nedstemthed, manglende ædelyst og blodmangel. Hunde med Anaplasmose får ofte nyreskader, og de er udsatte for næseblod pga. et lavere indhold af blodplader i blodet. Sygdommen vil oftest føre til døden hvis den ikke behandles.
  Begge disse sygdomme behandles med antibiotika i ekstra høj dosis i 30 dage eller længere efter behov.
  Den tredie sygdom, der kan overføres ved flåtbid, er den mest alvorlige. Den kaldes "Tick Borne Encephalitis" (TBE) og skyldes et virus. Indtil for nylig fandtes smitten kun på Bornholm, men det antages at den nu er udbredt i hele landet.
  TBE angriber hjernen, og giver kramper og synsforstyrrelser. En angrebet hund vil ofte holde hovedet i en underlig skæv stilling. Sygdommen er dødelig, men kan behandles med binyrebarkhormon og antibiotika.
  Fælles for de tre flåtbårne sygdomme er dels at en hund kan være smittet uden at blive syg, og dels at symptomerne er de samme som en række andre sygdomme, fra harmløst vokseværk til livsfarlig meningitis. Dyrlægen bør derfor forsøge at udelukke andre sygdomme inden der testes for flåtbåren smitte, men hvis en hund udviser nogle af ovennævnte symptomer uden påviselig årsag, vil det være relevant at teste. Dette kan ejeren godt tilade sig at foreslå, hvis dyrlægen ikke gør det selv.

 • Umulia
  1: Vælg ikke hund kun efter udseende, men vælg en race eller blanding, der i temperament, aktivitetsniveau og plejebehov passer ind i din families hverdag. Husk at tage minimum to ugers ferie, så du gradvist kan lære din nye hvalp at være alene hjemme.
  2: Køb ikke hund hos en hundehandler, der f.eks. importerer hvalpe fra østlande, eller fra danske opdrættere, der har mange hunde gående sammen i en stald eller lade. Foruden stor risiko for sygdom eller indavl, er der også risiko for at hvalpe fra sådanne steder ikke har fået den omsorg og menneskekontakt de har brug for i deres første 8 leveuger. Det kan give hunden adfærdsproblemer resten af livet.
  3: Læs mange bøger om hunde og/eller søg oplysninger på internettet før du køber. Så undgår du måske at begå de mest almindelige begynderfejl.
  4: Start tidligt til hundetræning. De fleste klubber modtager hvalpe allerede fra 8 - 12 ugers alderen. Din hvalp har godt af at lære at omgås andre hunde, og du kan få gode råd om hundeopdragelse hos instruktøren. Vælg kun træningssteder der bruger positive metoder. Træning baseret på straf underminerer tillidsforholdet mellem dig og din hund, og kan give hunden alvorlige adfærdsproblemer.
  5: Sørg for at din hund får de lovpligtige vaccinationer og chipmærkning hos dyrlægen. Det, samt ansvarsforsikring, er også et krav i de fleste hundeklubber. Husk at du også kan tegne en sygeforsikring for din hund. Det kan spare dig for store udgifter, hvis uheldet er ude.
  6: Når du begynder opdragelsen af din nye hund, er indkald det første og vigtigste den bør lære. Sig hundens navn og giv den samtidig en godbid og ros. Gør det flere gange dagligt. Efter kort tid vil hunden forbinde lyden af sit navn med noget godt, og vil derfor hellere end gerne komme når der bliver kaldt.
  7: Når hunden flytter ind hos dig, bør du give den et eller flere steder i hjemmet, hvor den kan have "helle" - dvs. hvor ingen må røre eller på anden måde forstyrre den. Det er især vigtigt hvis der er mindre børn i huset. Børn kan godt lære at respektere hundens "helle", ligesom de f.eks. kan lære at man ikke må røre ved en varm kogeplade. Hvis du vil have hunden ud af dens "helle", er alt hvad du behøver at gøre at kalde på den og belønne den for at komme.
  8: Giv din hund madro. Det er ikke nødvendigt at træne hunde til at de skal acceptere at blive forstyrret medens de spiser. Din hund vil stole langt mere på dig hvis du ikke "stjæler" dens mad, og vil derfor ikke reagere negativt hvis du engang for alvor bliver nødt til at tage noget fra den. Indøv i stedet f.eks. ordet "slip", først med ting der har lav værdi for hunden, derefter med ting den er glad for, f.eks. legetøj eller tyggeben. Beløn hunden for at slippe og giv den omgående tingen tilbage. På den måde lærer hunden at det ikke er farligt at lade dig tage noget fra den, og du kan gøre det uden problemer hvis det bliver nødvendigt.
  9: Giv din hund så meget motion som dens race kræver, men giv den også hver dag mindst én opgave at løse. Hunde bliver meget mere trætte af at bruge deres hjerne og næse end af at bruge deres ben. Man kan lave eller købe meget spændende aktivitetslegetøj til hunde, men bare det at strø hundens mad ud på gulvet eller græsplænen, i stedet for at give det i en skål, er god beskæftigelse.
  Sidste og vigtigste råd: Prøv at undgå at have urealistiske forventninger til din hund. Hunde er dyr, de har instinkter og drifter, og de forstår som udgangspunkt ikke menneskesprog, selv om de kan lære det. Respektér din hunds naturlige adfærd og lad være med at overskride dens grænser. Så mangedobler du dine chancer for at få en trofast ven for livet.

 • tacora
  FT spaniels siges at være meget jagtivrige og lette at træne; men man ser alligevel førere som har problemer med træningen. Det kan være i forbindelse med apporteringen, søget eller viljen til at arbejde for føreren. Støder man ind i trænings problemer med disse høj specialiserede, effektive spaniels og normalt lærenemme hunde, kan nedenstående, måske give en forklaring på hvorfor.
  Arvelig adfærd
  Ft spaniels er gennem generationer avlet til at udvise bestemt jagtrelateret adfærd, arvelig adfærd, som gør det muligt at bruge dem som jagthund.
  De fleste vil blot sige hunden har jagtlyst; men for at kunne træne hunden er vi nød til at specificere denne medfødte arvelige adfærd lidt mere en til blot jagtlyst.
  For FT spaniels kan vi f.eks. tale om arvelig adfærd som, det at bære, være kontaktsøgende, selve krydssøget og respekt for noget som flygter.
  På disse forskellige områder er hunden gennem arven forprogrammeret til at udvise en bestemt adfærd. En FT’er vil helst altid, gå med noget i munden. Fra helt lille hvalp ses denne arvelige egenskab til samle alt muligt op og bære på det. En FT’er er meget kontaktsøgende og vil helst følge sin herre overalt. Krydssøget er så indbygget at man ser hunden krydse rundt i linen når man går med den i løs snor. En FT’er vil også som hvalp automatisk stoppe op, første gang den ser en solsort i haven flyve op.
  Denne arvelig adfærd skal formes i ønsket retning for at være anvendelig og hvad der måske er endnu vigtigere at notere sig, den kan ødelægges gennem manglende eller forkert formning. Det er også vigtigt at vide at den arvelige adfærd formes uanset om vi griber ind eller ej. Griber vi ikke ind sker denne formning altså alligevel; men på hundens egne præmisser og ikke nødvendigvis i en for os ønskelig retning.
  Formningen af den arvelig adfærd skal ske det første år af hvalpens liv og denne adfærd sidder fast resten af hundens liv. Dette faktum er grunden til det er så vigtigt at starte tidligt og rigtigt med formningen af hvalpens arvelige adfærd.
  Tillært adfærd
  Tillært adfærd skal indlæres gennem træning og tillært adfærd kan ikke ødelægges før indlæring har fundet sted. Omkring indlæring af adfærd er det vigtigt at vide at hundes indlæringsformåen er størt ved brug af positiv forstærkning og indlæring gennem positiv straf ikke har nogen længerevarende virkning.
  Dette kommer især til udtryk i situationer hvor hundens jagtlyst er under stor ydre påvirkning. Hvis vi under træning har en hund som går for stort, er det populært at ”løbe på hunden” når den ikke reagerer på vendefløjtet, man farer ud og skælder den ud, bruger positiv straf. Næste gang man fløjter vender hunden og det ser ud til denne træning med positiv straf virker.
  Problemet kommer først, når vi senere er på jagt og der er mange fasaner, så vil jagtlysten hos en FT’er ofte være større end frygten for straf fra føreren og hunden vælger at jagte fasaner frem for at vende på fløjt.
  Udover det, at træning med positiv straf, har dårlig indlæringseffekt, går det også ud over hundens tillid til føreren, hunden bliver trykket og samarbejdet bliver dårligere.
  Hvem gider arbejde for en chef der kun skælder ud for fejl; men aldrig roser ens positive indsats ?
  At løse problemer som er opstået fordi man ikke har formet den arvelige adfærd korrekt, gennem positiv straf vil være dømt til at mislykkes. Der er kun en farbar vej, nemlig gennem omhyggelig træning at ændre den arveligt betingede adfærd. I ovennævnte tilfælde ved træning af kontakt og samarbejde, lydighed overfor kommandoer, gennem positiv forstærkning og træning af søget under kontrollerbare omstændigheder.
  Jagthundens formåen
  En jagthunds formåen på jagt er bygget op af arvelig adfærd og tillært adfærd. Vi bruger det første år af hundens liv på at forme den arvelige adfærd. Vi former hundens apporteringslyst ved at træne apportering inden døre under kontrollerede forhold. Vi træner masser af kontakt og har så meget fysisk nærkontakt med hvalpen som muligt. Vi former hundens grundlæggende sit stop lydighed gennem sit for madskål og vente på tilladelse til at spise. Vi sørger for hvalpen ALDRIG oplever situationer med vildt (gælder også solsorter i haven) uden vores tilstedeværelse. Vi former hundens respekt for flygtende vildt ved altid af fløjte den sit når den har kontakt med noget som flygter, selv en solsort i haven, eller en plasticpose i vinden. Vi former hundens søg ved altid at holde den kort og kræve kontakt. Vi sørger for under formningen af apport, at hunden aldrig får lov at knaldapportere; men lærer at kigge op for at få tilladelse.
  Under hele denne formning af hunden bruger vi ikke kommandoer, udover hundens navn, indkalds og sit fløjt. Først når hvalpen er mellem 7 og 12 måneder begynder vi på grundtræningen.
  Under grundtræningen lægger vi kommandoer på de forskellige discipliner og det er nu vi træner de traditionelle lydigheds discipliner. Især omkring apporteringen er det vigtigt at vi ikke blander indlæring af korrekt aflevering samen med det at hente en genstand. Man kan ikke træne disse to ting samtidigt. Indlæring af holdefast, tage og slippe på kommando skal ske separat og gerne inden døre under kontrollerede forhold. Først når det virker kobler vi det på de egentlige apporterinsgopgaver.
  For både den arvelige og den tillærte adfærd gælder det at man med specialiserede og intilligente hunde som FT spaniels har en meget lille fejlmargen i sin træning. Laver man e´n træningsfejl kan den nemt rettes med nogle korrekte gentagelse. Laver den samme fejl to gange skal man bruge uger på fejlretning. Laver man den tre gange skal man bruge måneder og lver man samme træningsfejl igen og igen skal man bruge år, eller den er umulig at rette.
  Når grundtræningen er færdig mangler vi ”kun” færdiguddannelsen til brugbar jagthund. Det er søgetræningen på naturligt vildt. Det er den avancerede apporteringstræning og implementeringen af alt hvad vi har lært hunden i jagtlige situationer.
  Når hunden er ca. 2 år gammel er den klar til at komme med på jagt første gang. Det er her meget vigtigt at prioritere føringen af hunden frem for jagten. Start gerne med at have hunden med på mindre jagter og gerne uden selv at have bøsse med. De første situationer med jagt og vildt skulle gerne være positive og lægge linjen for hundens fremtidige arbejde.
  Når hunden så er ”færdigtrænet” og begyndt sit liv som jagthund skal vi tænke på at jagtsæsonen kun er en fjerdedel af året og for en veltrænet og energisk jagthund er det ikke livet at gå lediggang tre fjerdedele af året..
  For at bibeholde hunden i top trimmet jagtform skal den også aktiveres og motioneres resten af året. Både den arvelige og den tillærte adfærd skal holdes på ret kurs gennem træning, aktivering og motion. For mit eget vedkommende har jeg fundet en rigtig god måde at træne samarbejde og kontakt og samtidig få hunden aktiveret, nemlig gennem Rallytræning i kombination med den traditionelle jagttræning.
  Steen Stenild

 • Umulia
  Lige så snart vi kommer ud på fortovet, sætter den sig bare ned. Hvordan får jeg den til at gå?
  Små hvalpe skal ikke have gåture på samme måde som voksne hunde. For meget motion kan skade deres endnu bløde knogler, og give stærke smerter. Overmotionering af hvalpe er faktisk ofte årsagen til hyperaktivitet, fordi hvalpen har smerter når den hviler, og derfor kompenserer ved at holde sig i bevægelse indtil den falder om af udmattelse.
  En god regel er at en hvalp må gå tur lige så mange minutter om dagen, som den er gammel i uger. Ved "gå tur" forstås bevægelse i ensartet fart, altså som når man går i normalt tempo hen ad et fortov.
  Det vil altså sige at en hvalp på 8 uger kun må gå tur 8 minutter om dagen. Men man kan sagtens lufte sin hvalp på andre måder, der ikke er skadelige for den. Fri leg og snuseri i eget tempo på et grønt område er en af måderne. Hvis man ikke har adgang til have eller grønne arealer nær hjemmet, kan man f.eks. bære hvalpen hen til en bænk. Der kan man så sætte sig lidt medens hvalpen får lov at gå rundt og undersøge den store verden.
  Der er mange fordele ved den form for luftning: Det er et led i renlighedstræningen (husk at rose når hvalpen "leverer"), det er med til stille og roligt at vænne hvalpen til at have halsbånd og snor på, uden at den oplever ubehag ved at der bliver trukket i snoren, og ikke mindst er det vigtigt for hvalpens socialisering, idet den bliver vænnet til trafik, forbipasserende hunde og mennesker, og byens lyde og lugte.
  Efterhånden som hvalpen bliver ældre og kan gå lidt længere, kan man begynde at lokke lidt for at få den til at gå selv. Som regel går det af sig selv når hvalpen begynder at opdage at der er spændende ting at snuse til langs vejkanten, men nogle hvalpe skal stadig have lidt moralsk opbakning i form af ros og belønning når de tager deres første skridt udenfor hjemmets trygge rammer.
  Husk at den overfor nævnte tommelfingerregel kun er vejledende! Små og lette racer er tidligere fuldvoksne end store, og er ofte også mere aktive. Derfor kan de måske godt tåle lidt længere ture fra 6 mdrs alderen, medens gigantracer skal skånes de første to år af deres liv.

 • Administrator
  Albueledsdysplasi er en arvelig lidelse, der opstår på grund af fejludvikling af albueleddet. Albueleddet består udover ligamenter og ledkapsel af tre knogler: Overarmsknoglen (Humerus), spolebenet (Radius) og albuebenet (Ulna).
  Albueledsdysplasi er en inkongruens imellem de tre knogler, som udgør leddet.
  Fejludvikling af specielt albuebenets ledflade bevirker, at denne er svagt ellipseformet.
  Dette forværres af at spolebenets ledflade er ændret i rundingen, således at overarmsknoglen ikke passer ind i leddet. Nogle taler om en trappedannelse i leddet.
  Fejludviklingen i albuen kan resultere i tre forskellige udviklingslidelser:
  Brud af Processus Coronoideus Osteochondrose i albueleddet Løsning af Processus Anconeus Hvad er symptomerne på albueledsdysplasi?
  Halthed på et eller begge forben allerede fra 4-6 måneders alderen. Nedsat bøjelighed af albuen. Hunden aflaster albuen ved at dreje denne udad. Ofte ses uvilje mod at gå ned af trapper. Hunden ønsker ikke at springe eller gå på "A-bræt" ved træning. Nedsat lyst til at lege. Leddet kan være hævet og ømt. Muskelatrofi ses i fremskredne tilfælde. Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen albueledsdysplasi?
  Diagnosen stilles efter en klinisk undersøgelse af begge albueled, efterfulgt af en røntgenoptagelse, hvorved albueleddene fotograferes i to plan. Da det er meget små ledforandringer, man kigger efter, er det nødvendigt at have hunden bedøvet ved disse optagelser.
  Ofte præsenteres hunden så tidligt i forløbet, at der ikke altid er røntgenologiske forandringer, og man vil i de tilfælde røntgenfotografere hunden igen efter 4-6 uger.
  Alle tre lidelser i albueleddet vil afsløres af en røntgenundersøgelse.
  Enkelte klinikker diagnosticerer ved hjælp af en kikkertundersøgelse af leddene.
  Hvordan behandles albueledsdysplasi?
  Albueledsdysplasien behandles i hver af de tre ovennævnte tilfælde ved en operation.
  Brud af af Processus Coronoideus på spolebenets ledflade til overarmsknoglen er den hyppigste årsag til albueledsdysplasi. Bruddet bevirker, at der opstår en læsion på overarmsknoglens ledbrusk. Man fjerner brudstykket ved en operation. Operationen kan være vanskelig, da albueleddet er et meget stramt led at operere i, og det afbrækkede knoglestykke undertiden sidder fastklemt langt inde i leddet. Ved osteochondrose i albueleddet ses en udviklingsforstyrrelse i overarmsknoglens ledbrusk. Her kan man tidligt i forløbet finde en bruskflap på ledfladen, som fjernes. Senere i sygdomsprocessen kan denne bruskflap være revet løs og danne en ledmus. Ledmusen kan ligeledes fjernes ved en operation. Løsning af Processus Anconeus skyldes at nogle hunderacer, f.eks. Schæfere, danner spolebenet ud fra to forbeningscentre. Stress af leddet på grund af inkongruens bevirker derefter, at de to forbeningscentre ikke vokser sammen. Lidelsen kureres ved at bortoperere det løsnede stykke knogle. Hvad er fremtiden for din hund, hvis den får albueledsdysplasi?
  Hvis sygdommen opdages i tide, og gerne inden hunden er 6 måneder gammel, kan en operation kurere hunden og gøre den helt smertefri.
  Det er dog altid vigtigt efter operationen at få en vurdering af leddets holdbarhed, da begyndende slidgigt i leddet kan være fremskredent, uden at dette kan erkendes på røntgenbillederne.
  Ved ubehandlede tilfælde af albueledsdysplasi udvikler hunden slidgigt i albuen.
  Hvorfor får hunde albueledsdysplasi?
  Albueledsdysplasi er i høj grad arveligt. Men andre faktorer som miljø og fodring spiller også ind.
  Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge albueledsdysplasi?
  For at begrænse sygdommens udbredelse har Dansk Kennel Klub iværksat et program, hvor en række specialklubber kræver røntgenundersøgelse af albueleddene, før de giver avlsgodkendelse.
  Hvalpefoder med et højt calciumindhold giver anledning til hurtig knoglevækst, især hos de store racer. Derfor kan forkert fodring være årsag til, at en arveligt disponeret hvalp udvikler albueledsdysplasi.
  Hvad er risikoen for, at din hund får albueledsdysplasi?
  Risikoen vil altid være til stede hos de disponerede racer, men nedbringes betydeligt, hvis man undgår at avle på dyr med albueledsartrose.
  Hvilke racer er særligt udsatte for at få slidgigt i albueleddet?
  Schæfere, Rottweilere, Sankt Bernhards, Broholmere og Berner Sennen er disponerede for brud af Processus Coronoideus. Retrievere, Berner Sennen og Rottweilere er disponerede for osteochondrose i albueleddet. Schæfere er disponerede for løsning af Processus Anconeus. Bassets og Bulldogs er disponerede for afrivning af Processus Anconeus. Anden viden om albueledsdysplasi
  Da de to underarmsknogler, spolebenet og albuebenet, er tæt forankrede af ligamenter, vil der opstå et øget stress på spolebenet, såfremt albuebenets længdevækst stopper.
  Løsning af proc. Anconeus hos andre racer som f.eks. Bulldogs og Bassets, skyldes ikke en løsning på grund af to forbeningscentre, men snarere et regulært brud af proc. Anconeus på grund af et vedvarende træk, som opstår hos disse racer, fordi der er en manglende længdevækst af albuebenet. Operation i dette tilfælde vil være en overskæring af de ligamenter, som forankrer albuebenet til spolebenet, således at længdevæksten af spolebenet ikke længere bremses.
  I Dansk Kennel Klub (DKK) har man de seneste år set en positiv udvikling med hensyn til antallet af registrerede tilfælde af albueledsdysplasi. Dette skyldes bl.a. de avlsrestriktioner, som er indført for de pågældende racer.
  DKK's bedømmelser af albueledsdysplasi (AA) fra 2001, hvor mere end 50 individer er bedømt, afslører:
  55 % af de fotograferede Rottweilere havde AA 53 % af de fotograferede Broholmere havde AA 42 % af de fotograferede Newfoundlændere havde AA 32 % af de fotograferede Berner Sennen havde AA 23 % af de fotograferede Golden retrievere havde AA 19 % af de fotograferede Schæfere havde AA 18 % af de fotograferede Labrador retrievere havde AA Kilde: netdyredoktor.dk

 • Umulia

  Hund alene hjemme

  Af Umulia i Artikler,

  En af de største udfordringer man vil få som nybagt hundeejer er at lære den lille ny at være alene. Det er nemlig stik mod hvalpes natur.
  Ofte er der ikke mere end et par ugers ferie til at lære det, før ejeren igen skal på arbejde, og hvalpen skal være alene hele dagen, men det er af største vigtighed at man lægger det nødvendige arbejde i projektet, og starter tidligt, allerede et par dage efter at hvalpen er kommet hjem.
  Nogle hundeejere glemmer alene hjemme træningen, fordi de ikke tror at det kan blive et problem. Men det kan det - alene hjemme problemer er, næst efter aggression, den hyppigste årsag til at hunde aflives eller omplaceres af adfærdsmæssige grunde.
  At efterlade en hvalp på 8 - 12 uger mutters alene i hjemmet, svarer groft sagt til at gøre det samme ved et 3-års barn. Og det kunne de færreste af os vel finde på. Hvalpen har samme tilknytning til hvad den opfatter som sin familie, som barnet har. Begge ved instinktivt at de ikke kan overleve alene.
  Når man starter alene hjemme træningen skal man derfor først bygge et tillidsforhold op. Hvalpen skal vide at 1: Det ikke er farligt at være alene, og 2: At ejeren altid kommer igen. Det gør man ved at starte i det små.
  Sådan gør du
  Brug et rum som hvalpen kender godt og hvor den føler sig tryg. Smid et par godbidder eller lidt af hvalpens tørfoder på gulvet - medens hvalpen er optaget af det, går du ud og lukker døren efter dig, men kommer omgående tilbage igen. HVis du har gjort det rigtigt, har hvalpen kun lige registreret at du er gået ud, men har ikke haft tid til at blive utryg.
  Gentag gerne denne øvelse flere gange dagligt.
  Efter et par dage kan du begynde at blive udenfor døren lidt længere. Start med et par sekunder, og sæt gradvist tiden op til minutter. Hvis hvalpen når at blive utryg medens du er udenfor døren - det viser den f.eks. ved at pive/hyle/gø eller kradse på døren - må du gå lidt tilbage, og starte forfra med et tidsinterval, som du ved at hvalpen kan klare. Målet er at din hvalp skal kunne være alene uden at være utryg.
  I starten går det langsomt, men ved flittig træning kan du nå op på at hvalpen kan være alene i en halv time, allerede efter den første uge. Derefter bliver det nemmere at sætte alene-tiden op.
  Hvis hvalpen for tidligt i forløbet bliver udsat for at være alene i for lang tid, kan det medføre at den udvikler en mere alvorlig frygt for at være alene, og så er grunden desværre lagt for et alvorligt adfærdsproblem. Bl.a derfor er det vigtigt at have nogle uger fri, når man får en ny hvalp i huset, eller i nødstilfælde have en "babysitter" til hvalpen.
  Generelt om alene hjemme
  Der er nogle rutiner i hverdagen, som man kan indføre for at hundens alenetid forløber så problemfrit som muligt. Lad være med at motionere eller lege med hunden lige inden du går. Hunden skal helst være i en afstresset tilstand hvor den er parat til at hvile. En morgen kan f.eks. starte med at man lufter hunden, og derefter giver den tid til at falde til ro medens familien spiser morgenmad.
  Ejerens attitude er meget vigtig. Undgå lange farvelscener når du går fra din hund, og lad være med at hilse overstrømmende når du kommer hjem. Gør det i stedet til en vane at give hunden mad eller en godbid/tyggeting når du går, så det at blive alene forbindes med noget godt. Og lad være med at gøre noget særligt ud af det når du kommer igen. Faktisk kan det være en fordel helt at ignorere hunden de første par minutter. På den måde lærer den at det ikke er årsag til "fest" når ejeren kommer hjem, og derfor ikke noget særligt at glæde sig til.
  Kort fortalt: Det skal være en god oplevelse at du går, og en ligegyldig almindelig hverdags-ting at du kommer tilbage. Det er med til at reducere hundens stress omkring det at være alene.
  Hvor længe alene?
  Dyrenes beskyttelse anbefaler at en hund er alene højst 5 timer dagligt. Men realistisk set er de fleste hunde alene længere, fordi deres ejere har en arbejdstid på 7 - 8 timer + transport.
  Man bør gøre sig klart at hunde er flokdyr, og at længere tids adskillelse fra familien er imod deres natur. En gennemsnitlig families hverdag med job, indkøb og fritidsaktiviteter kan hurtigt betyde 10 timers alenetid for hunden, og det er alt for meget. Hvis den tilmed skal sove alene i et bryggers el. lign. er det ikke et værdigt liv for en hund.

 • Umulia
  Det er meget forskelligt i hvilken alder hvalpe bliver renlige, og der er mange forskellige faktorer, der spiller ind. F.eks. er hvalpe født forår og sommer ofte tidligere renlige end "vinterhvalpe", simpelthen fordi de kommer mere ud. Der er også en tendens til at hanhunde er tidligere renlige end tæver.
  I en undersøgelse blandt Hunde-Forums brugere angav ca. 1/3 at deres hvalp var renlig i 12 ugers alderen eller tidligere, men yderligere en 1/3 angav at deres hvalp først var renlig i 5 - 6 måneders alderen. Man kan altså ikke sige at det er "normalt" at hvalpe er tidligt renlige. Blandt de adspurgte angav knap 10% at deres hund stadig ikke var helt renlig som 1-årig.
  De hvalpe der er meget tidligt renlige er ofte allerede renlighedstrænet fra opdrætterens side. Det er ofte hvalpe der har opholdt sig indendørs, men med jævnlig adgang til have, medens hvalpe fra staldopdræt, eller hvor opdrætteren har ladet hvalpene tisse indendørs på aviser, er senere renlige.
  Som nybagt hundeejer kan man selv gøre meget for at hjælpe hvalpen til at blive renlig. Ros, når hvalpen tisser og laver udendørs, er det bedste middel. "Uheld" indendørs bør ignoreres. Hvalpen forstår ikke hvad den har gjort forkert hvis den får skæld-ud eller straf for at besørge indendørs.
  Den gamle metode med at gnide hvalpens næse i dens egen afføring, har ofte kun til følge, at hunden resten af livet vil søge så langt væk fra ejeren som muligt, når den skal besørge. Og det er ikke ligefrem befordrende for et tillidsfuldt forhold mellem hund og ejer.
  Effektiv renlighedstræning kræver at man bruger meget tid sammen med hvalpen, og også er sammen med den når den skal tisse. Det nytter altså ikke at lukke hvalpen ud i haven alene. Det er unaturligt for en lille hvalp at være væk fra sin "flok", og den vil ofte føle sig for utryg til at tisse eller lave stort når den er alene - med det resultat at den gør det, så snart man lukker den ind.
  En 8-ugers hvalps blære er ikke ret stor, og det er simpelthen fysisk umuligt for hvalpen at holde sig i mere end 1 - 2 timer. Derfor er det vigtigt at man i den første tid sørger for at lufte hvalpen hver gang den har spist, drukket, leget eller sovet - eller sagt på en mere simpel måde: Ca. 1 gang i timen. Er man konsekvent med at overholde tiderne, og husker man at skamrose hvalpen med lys og glad stemme hver gang den "leverer varen", så vil man hurtigt få en renlig hvalp.
  Efterhånden lærer man også at se på hvalpens adfærd og kropssprog om den er trængende. En hvalp der "skal", vil sædvanligvis søge lidt afsides og måske begynde at gå i cirkler. I takt med at renlighedstræningen skrider frem, lærer mange hvalpe selv at gå hen til døren, eller på anden måde gøre ejeren opmærksom på at de har behov for en luftetur.

 • Umulia
  Har du også en onkel, far eller måske endda hundetræner, der siger at du bare skal vælte din hund om på ryggen og tvinge den til underkastelse, hvis den ikke gør som du siger - den såkaldte "alfa-rulning"? Eller har du lyttet til Jan Fennell, Cesar Milan eller andre "eksperter", der fortæller dig at når hunden går foran dig ud ad døren, ligger på sofaen eller ser dig direkte ind i øjnene, så gør den det for at få "dominans" og blive herre i huset?
  Så burde du måske prøve at læse den rapport, som tre engelske forskere har skrevet. De har sat sig for at undersøge, om hunde virkelig stræber efter dominans som et mål i sig selv, og om det er rigtigt at en hundeflok har et pyramideformet hierarki, eller "hakkeorden".
  Svaret er: Nej, og nej!
  For at udelukke andre årsager til konflikter, som f.eks. mad og sex, udførte de deres studie på en flok på 19 kastrerede hanhunde, der levede sammen på et hundehjem.
  Hundene fik mad nok, og havde altså ikke grund til at kæmpe om det. Og ingen af dem var interesserede i at parre sig, da de alle var neutraliserede. Nu var spørgsmålet så om de ville kæmpe om dominans, og om én var stærkest, og dermed flokleder?
  Forskerne studerede derfor hundenes samvær, og noterede det ned hver gang en hund udførte adfærd, der kunne kategoriseres som enten "dominans" eller "underkastelse". Til sidst tegnede de alle hundene ind i et diagram, med pile til og fra hver hund, alt efter om de "dominerede" eller "underkastede sig" hinanden.
  Resultatet blev et meget forvirrende mønster, der i hvert fald mindst af alt lignede en pyramide, og som viste at en del af hundene "dominerede" og "underkastede sig" lige meget. Der var ingen klar leder - eller "alfa", og heller ingen "omega", altså en der er lavest rangerende i flokken, og som alle andre hakker på.
  Forskerne observerede, at en hund, afhængigt af situationen, vælger den adfærd, der med størst sandsynlighed fører til, at den opnår noget, den ønsker. Nogle gange var det mest smart at være høflig, og andre gange kunne det betale sig at være fræk. Og det ligner jo meget den adfærd, vi kender fra os selv...
  Konklusionen på studiet er, at den traditionelle måde at anskue både hundes forhold til hinanden, og deres forhold til mennesket, hvor man tolker alt udfra dominans, ikke holder, og faktisk kan gøre mere skade end gavn.
  Tænk på det når du f.eks. vælger træningssted. Hold dig fra klubber hvor der undervises efter de gammeldags principper med straf og negativ forstærkning. Og når du omgås din lille nye hvalp i dagligdagen, så lad være med at tro at hvalpen stræber efter at tage magten i huset. Der er intet en lille hvalp hellere vil have end tryghed hos sin ejer.
  Kilde: Bradshaw, Blackwell, and Casey - Dominance in domestic dogs

 • Umulia
  Der er mange ting at tænke på når du køber hund - om du har tiden, overskuddet og forholdene til et så krævende husdyr, om du vælger den rigtige race - og også om du vælger det rigtige sted at købe hund!
  Hvis du ikke er forsigtig, kan du, uden at vide det, komme til at støtte dyrplageri og misrøgt af hunde, ved at putte penge i hundehandleres og hvalpefabrikkers lommer.
  Mange tror at det problem er man fri for, hvis man køber en hund med stamtavle. Men det er desværre ikke sandheden. Selv indenfor de mest velansete avlsforbund er der brådne kar, der avler usunde hunde, misrøgter deres avlsdyr og kun avler for penge og udstillingspræmier.
  Du kan også risikere at skrupelløse hundehandlere forfalsker stambøger og dyrlægeattester, så et stykke papir er ingen garanti for at du får en sund og velfungerende hund.
  Også det, der på overfladen ser ud som hyggeligt stueopdræt, kan være skalkeskjul for kynisk hundehandel. Nogle hundehandlere udnytter falsk drægtige tæver som surrogatmødre for hundehvalpe importeret fra østeuropæiske hvalpefabrikker. Det ser meget ægte ud når f.eks. en lille Mops ligger i en kurv og ammer et kuld hvalpe i hundehandlerens stue. Men hvalpene kan i virkeligheden være født af en helt anden tæve, der henslæber sit ofte korte liv under forfærdelige forhold i et koldt bur, og tvinges til at få hvalpe ved hver eneste løbetid indtil den dør af udmattelse.
  Hvorfor er det vigtigt?
  Det kan være fristende at tænke, at bare man selv vil behandle sin nye hund godt, så betyder det ikke så meget at den evt. kommer fra dårlige forhold. Oven i købet kan man så have tilfredsstillelsen ved at have "reddet" det lille væsen.
  Men der er mindst tre ting, du bør tænke grundigt over før du køber en misrøgtet hvalp.
  Den første er at hver gang en hundehandler får solgt et hvalpekuld, så har han fået en god grund til at importere eller avle et nyt, og det betyder at flere hunde skal lide.
  Den anden er at du kan risikere at få en syg hund, fordi der ikke er taget hensyn til om forældredyrene er bærere af arvelige sygdomme, om hvalpene er resultatet af indavl, eller om de har tilbragt deres første uger under uhumske forhold.
  En tredie, og meget vigtig ting, er hvalpens socialisering. De første 8 uger af en hvalps liv er meget vigtige for dens evne til at omgås både mennesker og andre hunde resten af dens liv. Hunde fra hvalpefabrikker vokser op i bure næsten uden menneskekontakt, og tages fra moderen for tidligt. De vil være sky og måske aggressive, og det vil oftest være umuligt at rette op på.
  Det kan være svært at vende ryggen til et hvalpekuld, der tydeligvis ikke behandles korrekt, når alle ens beskytterinstinkter skriger på at få lov til at redde de små fra deres hårde skæbne. Men et rettidigt nej kan redde generationer af hunde i fremtiden. Hvis ingen køber hunde hos hundehandlerne, stopper deres forretning til sidst.
  Hvordan kan du sikre dig?
  Når du kontakter en kennel eller hundesælger, få så mange oplysninger som muligt via telefon eller e-mail. Bed om vedkommendes navn, adresse, evt. kennelnavn, navn på hvalpenes forældre osv. Lav derefter en søgning på internettet, og se hvad der kommer frem. Finder du mere end to negative beskrivelser af personen eller kennellen, er der måske grund til at være på vagt.
  Nogle hundehandlere bruger flere forskellige navne og adresser, så det kan være næsten umuligt at afsløre dem på forhånd, men så må du besøge vedkommende, og se efter følgende faresignaler:
  Kennellen opdrætter/sælger mere end to racer.
  Kennellen har hvalpekuld mere end to gange årligt, eller har flere kuld på samme tid.
  Alle eller nogle af kennellens hunde går i bure, stald eller lade.
  Du må ikke se alle kennellens hunde (undtaget er tæver med små hvalpe, som skal holdes isoleret de første uger).
  Der er syge, afmagrede eller meget usoignerede hunde i sælgers hjem (vær dog opmærksom på at en tæve med hvalpe godt kan se noget "afpillet" ud).
  De hunde du møder i sælgers hjem er sky eller aggressive.
  Tæven med hvalpene ligger i en lade, udhus el. lign., i stedet for i familiens hjem.
  Sælger kan/vil ikke vise billeder, dyrlægeregning eller anden dokumentation fra hvalpenes første uger.
  Du må ikke se hvalpenes mor, far eller begge.
  Sælger vil ikke oplyse hvilken hanhund der er far til kuldet.
  Sælger vil ikke have at du besøger kuldet inden afhentning af hvalpen.
  Sælger viser dig hvalpe, som er yngre end 2 uger, evt. uden at du samtidig får lov at se moderen.
  Sælger tilbyder at bringe en hvalp ud til dig, eller mødes på en rasteplads.
  Sælger forsøger at presse dig til en hurtig beslutning.
  Sælger forlanger depositum før første møde, før hvalpen er født eller før der er underskrevet købskontrakt.
  Sælger bruger ikke kontrakt, og/eller nægter at underskrive en kvittering el. lign.
  Sælgers telefonnummer kan ikke spores (typisk mobiltelefon med taletidskort).
  Du får tilbudt at få en hvalp med hjem, der er yngre end 8 uger.
  Du får tilbudt en ørekuperet hvalp.
  Sælger svarer undvigende eller slet ikke på spørgsmål om sundhed og avlsetik, eller bliver vred over spørgsmålet.
  Sælger stiller ingen krav til dig, og spørger ikke om dine personlige forhold eller hundeerfaring.
  Der kan være helt legale forklaringer på nogle af disse forhold, men hvis du møder flere faresignaler samme sted, er der grund til at trække i nødbremsen, og undersøge om du måske kan få din drømmehund hos en anden opdrætter.
  Hold hovedet koldt!
  En hundehandler kan være en særdeles veltalende person, som er i stand til at virke meget tillidsvækkende og overbevisende.
  En god salgstale i kombination med synet af en kær hvalp, kan få dig til at sige ja til noget, du senere vil fortryde. Vent derfor med at tage beslutning om køb indtil tidligst dagen efter besøget hos sælger. Det er helt i orden at sige, at man lige har brug for at tænke sig om.
  En god opdrætter sælger ikke til den første, der står med pengene i hånden, men er interesseret i at hvalpen kommer til at godt hjem, hvor beslutningen om at få hund er velovervejet. Derfor er der grund til at være skeptisk, hvis sælger prøver at presse dig til at tage en hurtig beslutning, evt. ved at "true" med at der er andre interesserede købere.
  Det vigtigste er at du lytter til din mavefornemmelse - har du en god oplevelse ved at besøge sælger, eller føler du at der er noget galt?
  Dette er hvad en hvalpekøber oplevede ved et besøg hos en dansk hvalpefabrik:
  - Jeg burde have fanget alle de vink der var dernede, men jeg var så usikker. Han var på en eller anden måde meget stærk, og god til at få det hele til at se godt ud selv om det slet slet ikke var det...
  Man er lidt blind når man er der, det indrømmer jeg. Hvorfor rummene var så indelukkede. Hvorfor vi ikke måtte se moderen med hvalpene. Hvorfor alle hannerne var i små bure og den vi hilste på var meget beskidt.. Hvorfor han lagde de 3 små hvalpe i en kurv foran os, med træk fra vinduet og uden deres mor i lang tid, 4 dage gamle... Jeg ved ikke hvordan hvalpe skal have det, men jeg følte det var lidt fejl. Man føler sig utrolig dum. Stemningen var slet ikke god.
  Er du i tvivl efter et besøg hos en sælger, så tag dig god tid før du træffer en beslutning. Besøg gerne flere steder, hvor der er hvalpe til salg, for at få et indtryk af de forskelle der er mellem kenneller. Køb kun der hvor du føler dig godt informeret, hvor hundene har det godt og bor sammen med familien, og hvor du har tillid til sælger.
  Hvad er en hundehandler?
  Den mest gængse definition på en hundehandler er at det er en person, der opkøber hunde med henblik på videresalg. En hundehandler kan dog også have sin egen hvalpefabrik - dvs. et sted hvor der avles hunde i stort tal, uden hensyntagen til dyrenes velfærd, helbred eller sociale behov.
  Danske hvalpefabrikker er typisk nedlagte landbrug, der ligger langt fra anden beboelse. Men hvalpene bliver ofte solgt fra lejligheder i byerne, for at få det til at ligne almindeligt stueopdræt.
  Nogle hundehandlere sælger fra gårdens stuehus, hvor man måske har nogle hvalpe gående. Samtidig kan der gå op til 50 hunde i en lade under kummerlige forhold, men dem får køberen ikke at se.
  Der findes også kenneller, som helt lovligt har så mange hunde, at nogle af dem må bo i en stald el. lign. Der kan være rent og pænt, og hundene kan se sunde ud, men det er stadig ikke et optimalt hundeliv.
  Det må være op til den enkelte, om man kan leve med at støtte den form for avl.
  Hvad kan man gøre?
  Hvis du kommer ud til et sted, som du mener er en hvalpefabrik, eller får kontakt med en person, som du mener er hundehandler, så meld det omgående til Dyrenes Beskyttelse eller politiet. Det er den bedste måde at hjælpe de hunde, der bliver udnyttet af skrupelløse personer.×
×
 • Tilføj...